Oferta - coaching językowy

Jedną z innowacyjnych metod w nauczaniu, które oferujemy w naszej szkole jest coaching językowy. Nasz certyfikowany coach pomoże uczniom odkryć ich potencjał i określić cele oraz znajdzie wspólnie z uczniem motywację do nauki, tak aby nauczanie zakończyło się sukcesem. Coach wspiera swoich uczniów dopasowując nauczanie do ich potrzeb. Nie ma złych uczniów, są tylko złe metody. Dzięki coachingowi językowemu, każdy może uzyskać wymarzony cel językowy. Więcej o coachingu na www.coachingjezykowy.edu.pl.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

ZADZWOŃ TERAZ